Největší konference o profesionálním 3D tisku – 11. října na výstavišti v Brně

Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi organizátorem konference „Fórum aditivní výroby 2023“ s podtitulem „3D tisk – trendy, zkušenosti a obchodní příležitosti“ a návštěvníkem konference. Technické zajištění konference a prodej vstupenek obstarává společnost Vydavatelství Nová média, s. r. o., se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno.

Autorem konferenčního programu a jeho odborným garantem je Ing. Jan Homola.

Návštěvníkem konference se může stát každý*, kdo se řádně zaregistruje na webu www.odborne-konference.cz a nejpozději k datu 11. 10. 2023 uhradí registrační poplatek. Datem úhrady se rozumí datum, kdy se peněžní částka objeví na bankovním účtu organizátora.

*) Organizátor si vyhrazuje právo zastavit proces registrací a nepřijímat další registrace za předpokladu, kdy dojde k naplnění kapacity sálu.

Vstup na konferenci je zpoplatněn. Cenu vstupenky lze pořídit se slevou v závislosti na počtu současně zakoupených vstupenek a termínu jejich objednání.

  • Při registraci provedené do 30. 6. 2023 lze zakoupit vstupenku pro jednu osobu za 1490 Kč, pro dvě osoby za 2590 Kč nebo pro tři osoby za 3690 Kč.
  • Při registraci provedené do 4. 10. 2023 lze zakoupit vstupenku pro jednu osobu za 1990 Kč, pro dvě osoby za 2990 Kč, nebo pro tři osoby za 3990 Kč.
  • Při registraci provedené později než 4. 10. 2023 činí cena vstupného 2990 Kč za osobu (při nákupu na místě 3000 Kč vč. 21 % DPH).
  • Celodenní vstupné pro zaměstnance škol a studenty SŠ/VŠ v předprodeji činí 990 Kč na osobu vč. DPH.

 

Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

Zvýhodněné vstupenky v předprodeji je nutno zajistit prostřednictvím online registrace na webu www.odborne-konference.cz a uhradit na základě vystavené výzvy k úhradě bankovním převodem nejpozději do 4. 10. 2023.

V ceně vstupenky na konferenci je zahrnuto celodenní občerstvení včetně oběda.

Pro přístup na konferenci je vyžadována také vstupenka na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Každý, kdo vstupenku na konferenci objedná a uhradí v předprodeji do 4. 10. 2023, obdrží zdarma voucher na vygenerování volné vstupenky na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, v jehož prostorách se konference koná. Ostatní účastníci konference si musí vstupenku na MSV v Brně zajistit sami (nákupem na pokladně u vstupu na výstaviště nebo online na webu výstaviště).

Po vyplnění registračního formuláře obdrží registrující na zadanou e-mailovou adresu pokyny k úhradě vstupného.

Neúčast na konferenci nezakládá nárok na vrácení vstupného vyjma případů, kdy se účastník omluví ze zdravotních důvodů či nařízené osobní karantény, a to písemně zasláním žádosti o vrácení vstupného na e-mail vydavatelstvi@novamedia.cz nejpozději v den konání konference (potvrzení od lékaře není požadováno).

Vyplněním a odesláním formuláře vyjadřujete svůj souhlas s tím, aby vaše osobní údaje, které jste do formuláře zadali, zpracovávala společnost Vydavatelství Nová média, s. r. o., v souladu s obecným nařízením (GDPR) o ochraně osobních údajů. Současně souhlasíte s tím, aby vás pořadatel nebo partneři konference prostřednictvím pořadatele kontaktovali na uvedené e-mailové adrese.

Účastník konference se zavazuje dodržovat veškerá hygienická nařízení stanovená v místě konání pořadatelem události na základě aktuálně platných požadavků. Účastník je zároveň srozuměn s tím, že konferenci navštěvuje na své vlastní riziko a vůči organizátorovi nebude nárokovat žádné odškodnění v případě, že na místě konání dojde k jeho nákaze infekční nemocí, že bude muset vstoupit do karantény či z jakéhokoliv jiného důvodu.

Upozorňujeme, že v místě konání konference mohou být pořizovány fotografie a videozáznamy za účelem dokumentace přednášek a souvisejícího programu. Vstupem na konferenci vyjadřujete svůj souhlas s tím, že jste s touto skutečností srozuměni.

V případě nejasností nás kontaktujte na e-mailu vydavatelstvi@novamedia.cz.