Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi organizátorem konference „Fórum aditivní výroby 2021“ s podtitulem „3D tisk – trendy, zkušenosti a obchodní příležitosti“, kterým je společnost Vydavatelství Nová média, s. r. o., se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno a návštěvníkem konference.

Autorem konferenčního programu a jeho odborným garantem je Ing. Jan Homola.

Návštěvníkem konference se může stát každý*, kdo se řádně zaregistruje na webu www.odborne-konference.cz a nejpozději k datu 5. 11. 2021 uhradí registrační poplatek. Datem úhrady se rozumí datum, kdy se peněžní částka objeví na bankovním účtu organizátora.

*) Organizátor si vyhrazuje právo zastavit proces registrací a nepřijímat další registrace za předpokladu, kdy dojde k naplnění kapacity sálu.

Registrace uzavřené v předprodeji, tj. do 31. 10. 2021 včetně, lze zajistit za sníženou cenu 990 Kč vč. DPH na osobu. V tomtéž termínu lze pořídit společnou vstupenku pro dvě osoby se slevou 50 % celkově za 1490 Kč vč. DPH.

Standardní vstupní poplatek pro registrace po datu 31. 10. 2021 činí 1490 Kč vč. DPH za osobu.

Zvýhodněná celodenní vstupenka pro zástupce škol a pro studenty VŠ je k dispozici za 690 Kč vč. DPH za osobu a zahrnuje veškerý servis jako plnohodnotné vstupenky.

Po vyplnění registračního formuláře obdrží registrující na zadanou e-mailovou adresu pokyny k úhradě vstupného.

Neúčast na konferenci nezakládá nárok na vrácení vstupného vyjma případů, kdy se účastník omluví ze zdravotních důvodů či nařízené osobní karantény, a to písemně zasláním žádosti o vrácení vstupného na e-mail vydavatelstvi@novamedia.cz nejpozději v den konání konference (potvrzení od lékaře není požadováno).

Vyplněním a odesláním formuláře vyjadřujete svůj souhlas s tím, aby vaše osobní údaje, které jste do formuláře zadali, zpracovávala společnost Vydavatelství Nová média, s. r. o., v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Současně souhlasíte s tím, aby vás pořadatel nebo partneři konference prostřednictvím pořadatele kontaktovali na uvedené e-mailové adrese.

Účastník konference se zavazuje dodržovat veškerá hygienická nařízení stanovená v místě konání pořadatelem události na základě aktuálně platných nařízení hygieniků a orgánů veřejné správy. Účastník je zároveň srozuměn s tím, že konferenci navštěvuje na své vlastní riziko a vůči organizátorovi nebude nárokovat žádné odškodnění v případě, že na místě konání dojde k jeho nákaze infekční nemocí, že bude muset vstoupit do karantény či z jakéhokoliv jiného důvodu.

Upozorňujeme, že v místě konání konference mohou být pořizovány fotografie a videozáznamy za účelem dokumentace přednášek a souvisejícího programu. Vstupem na konferenci vyjadřujete svůj souhlas s tím, že jste s touto skutečností srozuměni.

V případě nejasností nás kontaktujte na e-mailu vydavatelstvi@novamedia.cz.

Scroll to Top