Největší konference o profesionálním 3D tisku – 5. října na výstavišti v Brně

Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi organizátorem konference „Fórum aditivní výroby 2022“ s podtitulem „3D tisk – trendy, zkušenosti a obchodní příležitosti“, kterým je společnost Vydavatelství Nová média, s. r. o., se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno a návštěvníkem konference.

Autorem konferenčního programu a jeho odborným garantem je Ing. Jan Homola.

Návštěvníkem konference se může stát každý*, kdo se řádně zaregistruje na webu www.odborne-konference.cz a nejpozději k datu 5. 10. 2022 uhradí registrační poplatek. Datem úhrady se rozumí datum, kdy se peněžní částka objeví na bankovním účtu organizátora.

*) Organizátor si vyhrazuje právo zastavit proces registrací a nepřijímat další registrace za předpokladu, kdy dojde k naplnění kapacity sálu.

Registrace uzavřené v předprodeji, tj. do 25. 9. 2022 včetně, lze zajistit za sníženou cenu 1490 Kč vč. DPH na osobu. V tomtéž termínu lze pořídit společnou vstupenku pro dvě osoby celkově za 2490 Kč vč. DPH nebo společnou vstupenku pro tři osoby celkově za 3690 Kč vč. DPH. Každý, kdo vstupenku na konferenci objedná a uhradí v předprodeji do 25. 9. 2022, obdrží zdarma voucher na vygenerování volné vstupenky na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, v jehož prostorách se konference koná a která je pro přístup na konferenci nezbytná. Ostatní účastníci konference si musí vstupenku na MSV v Brně zajistit sami.

Standardní vstupní poplatek pro registrace po datu 25. 9. 2022 činí 1990 Kč vč. DPH za osobu.

Zvýhodněná celodenní vstupenka pro zástupce škol a pro studenty VŠ je k dispozici za 790 Kč vč. DPH za osobu a zahrnuje veškerý servis jako plnohodnotné vstupenky.

Po vyplnění registračního formuláře obdrží registrující na zadanou e-mailovou adresu pokyny k úhradě vstupného.

Neúčast na konferenci nezakládá nárok na vrácení vstupného vyjma případů, kdy se účastník omluví ze zdravotních důvodů či nařízené osobní karantény, a to písemně zasláním žádosti o vrácení vstupného na e-mail vydavatelstvi@novamedia.cz nejpozději v den konání konference (potvrzení od lékaře není požadováno).

Vyplněním a odesláním formuláře vyjadřujete svůj souhlas s tím, aby vaše osobní údaje, které jste do formuláře zadali, zpracovávala společnost Vydavatelství Nová média, s. r. o., v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Současně souhlasíte s tím, aby vás pořadatel nebo partneři konference prostřednictvím pořadatele kontaktovali na uvedené e-mailové adrese.

Účastník konference se zavazuje dodržovat veškerá hygienická nařízení stanovená v místě konání pořadatelem události na základě aktuálně platných nařízení hygieniků a orgánů veřejné správy. Účastník je zároveň srozuměn s tím, že konferenci navštěvuje na své vlastní riziko a vůči organizátorovi nebude nárokovat žádné odškodnění v případě, že na místě konání dojde k jeho nákaze infekční nemocí, že bude muset vstoupit do karantény či z jakéhokoliv jiného důvodu.

Upozorňujeme, že v místě konání konference mohou být pořizovány fotografie a videozáznamy za účelem dokumentace přednášek a souvisejícího programu. Vstupem na konferenci vyjadřujete svůj souhlas s tím, že jste s touto skutečností srozuměni.

V případě nejasností nás kontaktujte na e-mailu vydavatelstvi@novamedia.cz.